SOFIA
ART MAP

Sofia Art Map е първата карта на публичните институции, независими пространства и галерии за съвременно изкуство в София. Тя бе инициирана през 2018 г. от независимото пространство Swimming Pool и фондация „Син куб" с цел да сподели пълната с въображение, разнообразна и витална културна сцена в столицата.

През 2023 г. Sofia Art Map се завръща с ново пето издание – на хартия и онлайн. В него добавихме осем нови пространства и галерии. Специално за новото издание включваме и местата, където може да намерите, четете или закупите издания за съвременно изкуство. Относно информация за текущи изложби и работно време, моля следвайте qr-кодовете или се свържете с локациите, които имате желание да посетите.

През 2022 и 2023 г. тя е финансирана по "Едногодишен грант" на Национален фонд "Култура".

/

Sofia Art Map is the first map of public institutions, independent spaces and galleries for contemporary art in Sofia. It was initiated in 2018 by the independent space Swimming Pool and the Blue Cube Foundation to share the capital's imaginative, diverse and vital cultural scene.

In 2023, Sofia Art Map returns with a new fifth edition – in print and online. We have included eight new art spaces and galleries. As a special feature, we add places where you can find, read or buy contemporary art publications. For information on current exhibitions and opening times, please follow the QR codes or contact the locations you wish to visit.

In 2022 and 2023 it is funded by the One-Year-Grant of the National Culture Fund.